Referencie

Monitorovanie polohy otvorenia/zatvorenia ventilu na vodovodnej sieti v Holandsku

VIDI vysielače polohy boli nainštalované na posúvače na vodovodnej sieti vodárenskej spoločnosti PWN v Holandsku. Vysielač zaznamenáva informácie o polohe ventilu otvorený/zatvorený a tým zvyšuje spoľahlivosť meraní údajov z distribučnej siete.

PWN zásobuje pitnou vodou viac ako 800 000 spotrebiteľov, pričom celkovo spotrebuje približne 110 miliárd litrov pitnej vody ročne. Takmer polovica množstva vody dodávanej PWN sa čistí z povrchovej vody v dunách Severného Holandska.

PWN má vo svojej vodovodnej distribučnej sieti 33 000 ventilov, ktoré spravujú pitnú vodu v Severnom Holandsku. Všetky ventily sú samozrejme dôležité, ale pre niektoré ventily je dôležité s absolútnou istotou vedieť, či je ventil otvorený alebo zatvorený. V najhoršom prípade môže nesprávne otvorený alebo zatvorený ventil ovplyvniť iné merania, ako je prietok alebo tlak, a tým poskytnúť nesprávne informácie o distribučnej sieti. Keďže to môže ovplyvniť schopnosť zabezpečiť plne funkčnú vodnú sieť a najlepšie služby pre spotrebiteľov, je pre PWN – ako pre každú inú elektráreň – cennou informáciou vedieť, či sú ich ventily v kritických bodoch otvorené alebo zatvorené.

Ako pilotný projekt v PWN bol na tri ventily nainštalovaný VIDI vysielač digitálne monitorovanie polohy ventilov otvorený/zatvorený a bolo vybudované testovacie prostredie na monitorovanie údajov z vysielačov. To poskytuje PWN príležitosť rýchlo reagovať v prípade incidentov, ktoré si vyžadujú ich pozornosť, a tiež umožňuje optimalizáciu činností údržby v sieti.

Projekt bol naplánovaný na šesť mesiacov a bol dokončený úspešne a k spokojnosti dodávateľa. PWN a AVK Nederland majú vynikajúce vzťahy už mnoho rokov a tešíme sa na pokračujúcu úspešnú spoluprácu.

O AVK Smart Water

Koncept AVK Smart Water pozostáva z bezdrôtových IoT senzorov, napájaných pomocou batérie, ktoré slúžia na zber dát z vodovodnej siete. Komplexné údaje sa po integrácii do existujúceho IT systému alebo do špecializovanej softvérovej platformy AVK Smart Water premenia na cenné poznatky.

VIDI vysielač polohy detekuje otvorenú/zatvorenú polohu posúvača a prenáša dáta bezdrôtovo. Meracie zariadenie sa inštaluje v kombinácii so zemnou súpravou AVK na posúvač a tak je možné ľahko zistiť, či je ventil oprávnene otvorený alebo zatvorený.

Animácia

AVK Smart Water Digitálny monitoring

Bezdrôtové senzory IoT napájané batériami zbierajú údaje priamo zo siete a menia komplexné údaje na cenné poznatky.

Stiahnuť

AVK Smart Water - senzory IoT

Získajte informácie o senzoroch IoT na digitálne monitorovanie distribučnej siete. Prečítajte si viac o našich senzoroch IoT.