Referencie

Zelená čerpacia stanica odpadových vôd

Najstaršia a najväčšia čerpacia stanica v Dánsku prestala fungovať a nahradila ju nová.

Pôvodná prečerpávacia stanica v Kløvermarken pri Kodani pochádza z roku 1901, a keďže ju nebolo možné dočasne odstaviť, bolo by príliš náročné ju rekonštruovať. Preto sa rozhodlo, že v záujme modernizácie čerpacej stanice sa hneď vedľa starej čerpacej stanice postaví úplne nová.

Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie

Nová čerpacia stanica je navrhnutá s ohľadom na klimatické zmeny a je chránená proti povodniam. Pri návrhu sa zohľadňujú aj environmentálne aspekty a súčasťou stavby sú zelené strechy a vonkajšie plochy na zachytávanie dažďovej vody. Okrem toho rekuperácia tepla z odpadových vôd bude zabezpečovať teplo pre čerpaciu stanicu a vedľajšiu budovu pre zamestnancov.

Zvýšená prevádzková spoľahlivosť

Čerpacia stanica je postavená v kruhovom tvare s priemerom 35 m, siaha približne 10 m pod zem a má dve 24 m dlhé tlakové veže. Je rozdelená do dvoch samostatných čerpacích staníc s dvoma zbernými nádržami. To umožňuje údržbu jednej jednotky naraz a poskytuje zvýšenú prevádzkovú spoľahlivosť. Iba v prípade dažďa sa vyžaduje, aby obe jednotky pracovali súčasne.

Najväčšia čerpacia stanica v Dánsku

Ročne prečerpávacou stanicou prejde približne 35 miliárd litrov odpadových vôd od 350 000 obyvateľov dánskeho hlavného mesta Kodaň a celková kapacita je 30 500 m3/h. S týmito číslami je čerpacia stanica v Kløvermarken stále najväčšou čerpacou stanicou odpadových vôd v Dánsku. Kapacita novej čerpacej stanice je rovnaká ako kapacita predchádzajúcej, čo sa považuje za dostatočné. Očakávame častejšie a intenzívnejšie prietrže mračien, ale vďaka viacerým projektom riadenia prietrží mračien sa neočakáva zvýšenie hladiny dažďovej vody, ktorá sa dostane do čerpacej stanice. Okrem toho je kapacita čerpacej stanice obmedzená kapacitou tlakových potrubí, ktoré odvádzajú odpadovú vodu z čerpacej stanice do blízkej čistiarne a rozšírenie kapacity by si vyžadovalo komplexné rozšírenie celého potrubného systému.

Výrobky AVK na čerpacej stanici

Ventily a príslušenstvo pre novú čerpaciu stanicu dodala spoločnosť Vatech 2000, člen skupiny AVK, a na čerpacej stanici je nainštalovaných množstvo AVK posúvačov, spätných klapiek, nožových uzáverov, montážnych vložiek a prírubových adaptérov DN50-1400. Ide najmä o uzatváracie ventily a dva posúvače DN1400 sú nainštalované na potrubí vedúcom odpadovú vodu z čerpacej stanice do blízkej čistiarne na účely prevádzky a údržby čerpacej stanice.

Ventily a príslušenstvo AVK dodané na projekt

Posúvače série 06/80: 8 ks. DN50-500
Posúvače série 54/33: 21 ks. DN700-1400
Posúvače série 15/43: 16 ks. DN100-300
Nožové posúvače série 702/50: 2 ks. DN400
Spätné klapky série 41: 10 ks. DN50-500
Montážne vložky série 265/30: 7 ks. DN1000-1400
Prírubové adaptéry série 260: 8 ks. DN500

Stiahnuť

Armatúry pre odpadovú vodu

Získajte úplný prehľad o ventiloch a príslušenstve na rozvody odpadovej vody, vrátane všetkých  informácií o ich vlastnostiach a výhodách.