AVK International certifikované podľa ISO 50001

S potešením vám oznamujeme, že sme teraz certifikovaní podľa normy systému energetického manažérstva ISO 50001:2018. Naše procesy starostlivo preverila spoločnosť DNV (Det Norske Veritas) počas 5-dňového certifikačného procesu v marci tohto roku, keď sme zároveň získali opätovné certifikáty našich ďalších štyroch certifikátov ISO.

Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na zavedenie, implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažérstva, aby organizácie mohli uplatňovať systematický prístup pri dosahovaní neustáleho zlepšovania svojej energetickej výkonnosti. Poskytuje rámec požiadaviek na:

 • Vypracovať politiku účinnejšieho využívania energie
 • Stanoviť ciele a úlohy na splnenie politiky
 • Využívanie údajov na lepšie pochopenie a rozhodovanie o využívaní energie
 • Meranie výsledkov
 • preskúmať, ako dobre politika funguje, a
 • Neustále zlepšovanie energetického manažmentu

Túto zimu sa nám podarilo znížiť celkovú spotrebu plynu na vykurovanie približne o 40 % inštaláciou elektrických tepelných čerpadiel v jednom z našich výrobných závodov, ako aj všeobecnými úspornými opatreniami. Hoci inštalácia elektrických tepelných čerpadiel viedla k zvýšeniu spotreby elektrickej energie na vykurovanie, aj tak sa nám podarilo znížiť celkovú spotrebu na vykurovanie o viac ako 110 000 kWh.

Okrem toho sme vyrobili viac ako 141 000 kWh ekologickej elektriny prostredníctvom solárnych panelov na našich strechách v Skovby.

Dbáme na kvalitu, bezpečnosť a životné prostredie a v spoločnosti AVK International sme hrdí na to, že sme získali niekoľko certifikátov:

 • ISO 9001 – Riadenie kvality
 • ISO 29001 - Manažérstvo kvality v ropnom a plynárenskom priemysle
 • ISO 14001 – Environmentálne manažérstvo
 • ISO 45001 – Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ISO 50001 - Energetický manažment