Preskúmajte interaktívny svet AVK

Väčšina našich výrobkov je ukrytá pod zemou, takže ich často nevidíte. V našom interaktívnom svete AVK sa môžete dozvedieť o našich produktoch a pozrieť si, kde sa zvyčajne používajú.

Svet AVK ukazuje typické aplikácie a inštalačné scenáre výrobkov AVK pre zásobovanie vodou, čistenie odpadových vôd, rozvod plynu a požiarnu ochranu.

Ako môžem cestovať po svete AVK?

Na mape sveta AVK vyberte aplikáciu, ktorá vás zaujíma - po prejdení myšou na jednu z ikon na obrázku sa zobrazí nápoveda. Kliknutím na aplikáciu si môžete bližšie pozrieť inštalácie ventilov a príslušenstva na danom mieste. Teraz môžete skontrolovať bežné inštalácie produktov pre zvolenú aplikáciu. Kliknutím na niektorú z ikon vedľa výrobku alebo príslušenstva získate podrobnosti o výrobku a odkazy priamo na náš vyhľadávač výrobkov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, obráťte sa na Vašu kontaktnú osobu spoločnosti AVK.

VNÚTORNÁ POŽIARNA OCHRANA

VONKAJŠIA POŽIARNA OCHRANA

DISTRIBÚCIA PLYNUVRÁTANE PRODUKTOV PRE DODÁVKU

VÝROBA PLYNU

DODÁVKA PLYNUVRÁTANE PRODUKTOV PRE DISTRIBÚCIU

ZBER ODPADOVÝCH VÔD

VÝSTUP Z ČOV

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

DISTRIBÚCIA VODYVRÁTANE PRODUKTOV PRE DODÁVKU

VÝROBA VODY

DODÁVKA VODYVRÁTANE PRODUKTOV PRE DISTRIBÚCIU