UROBME ROZDIEL TAM, KEĎ SA POČÍTA KAŽDÁ SEKUNDA

Požiarna ochrana

Hasiči sa plne spoliehajú na ventily a hydranty, ktoré musia fungovať perfektne, pretože sú inštalované v systémoch zameraných na ochranu a záchranu životov a ochranu dôležitých hodnôt. Spoľahlivosť je rozhodujúca, keď sa počíta každá sekunda a prestoje systému z dôvodu údržby a výmeny musia byť obmedzené na absolútne minimum. Náš široký sortiment ventilov, hydrantov a príslušenstva je schválený UL, FM a VdS a je v súlade s medzinárodnými normami.

Stiahnuť

Armatúry pre požiarnu ochranu

Získajte úplný prehľad o posúvačoch, hydrantoch a príslušenstve na ochranu pred požiarmi, ich vlastnostiach a výhodách.