ZABEZPEČME BEZPEČNÚ A ČISTÚ VODU PRE VŠETKÝCH

Armatúry pre pitnú vodu

Pri zásobovaní vodou je rozhodujúca spoľahlivosť a čistota vody. Produkty AVK sú známe svojou vynikajúcou kvalitou vďaka našim vedúcim odborným znalostiam na trhu, pokiaľ ide o gumové zmesi. Vďaka vlastným vulkanizačným a náterovým zariadeniam a celosvetovým schváleniam pre pitnú vodu, vieme zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a životnosť. Ponúkame široký sortiment ventilov, hydrantov, spojok a príslušenstva.

Stiahnuť

Armatúry pre pitnú vodu

Získajte úplný prehľad o posúvačoch, hydrantoch a príslušenstve pre pitnú vodu, ich vlastnostiach a výhodách.